månadsarkiv: november 2015

Biologi Sokratiska samtal 9a 1 dec och 9c 30 nov

Sokratiska samtal innebär att

Samtalen inleds med en fråga, som alla ska besvara. Ni får möjlighet att tänka igenom frågan under någon minuts tankepaus. Därefter besvaras frågan, genom att lyssna på andras idéer upptäcker du att det finns flera tolkningar.

2. Därefter följer er tolkning och analys av Leonardo da Vincis bild och Comenius läslära. Här arbetar gruppen tillsammans för att försöka komma till en bättre förståelse, genom att granska både bilder och era utsagor kritiskt. Ni uppmuntras att

  • underbygga era uttalanden genom att referera till bilderna och Vitruvius tankar,
  • bygga vidare på det som tidigare sagts,
  • presentera djärva idéer som kan avvika från tidigare idéer eller från det som är konventionellt och att samtidigt bemöta varandra med respekt.

Jag har förberett ett antal tolkningsfrågor men det är inte säkert att någon ställs. Det beror på hur diskussionen utspinner sig.

3. Slutligen uppmanar jag er att återkoppla till egna vardagserfarenheter, genom att ställa en värderande fråga utifrån diskussionen.

4. Efter dialogen är det viktigt att föra ett kort metasamtal om hur ni tycker att ni lyckats i dialogen.

För att samtalen skall fungera gäller följande regler
• Vi ska hjälpa varandra att tänka noga.
• Lyssna noga på vad andra säger.
• Det finns många möjliga svar.
• Var beredd att ändra dig om du upptäcker en bättre idé.
 Ni skall också sätta upp ett mål för gruppen och ett personligt mål.  Ex på gruppmål kan vara att försöka hitta motargument och exempel på personligt mål kan vara att lyssna på vad andra säger