månadsarkiv: januari 2016

Skriv en ordartikel – svenska 9A och 9C

Varför heter det apelsin, smultron eller byxor? Din uppgift är nu att ta reda på mer om ett ord i det svenska språket. Välj ett ord som väcker din nyfikenhet och som du verkligen undrar över. Svara på frågorna nedan och skriv sedan ihop till en sammanhängande text. Inlämning 9A – 5/2 och 9C – 2/2.

  1. Varför har du valt just det ordet?
  2. Vad tänker du om ordet? Vilka associationer ger ordet dig?
  3. Vilken klang har ordet? Är det fult eller fint? Högtidligt eller vardagligt?
  4. Vad heter ditt ord på andra språk? Likheter och skillnader?
  5. Vad betyder ordet? Sök olika betydelser av ordet. I vilka olika sammanhang används det? Finns det skillnader i betydelse i olika delar av landet eller i olika åldersgrupper. Används ordet som slang?
  6. Hur gammalt är ordet?
  7. Har ordets stavning eller betydelse ändrats över tid?
  8. Från vilket språk kommer ordet? Vilka vägar har det tagit till svenskan?
  9. Hur kommer det sig att ordet är från den tiden och från det språket?
  10. Vad tror du om ordets framtid i det svenska språket?

I din artikel ska du visa att du förstår och kan använda språkhistoriska begrepp till exempel:

lånord, direkta lån, översättningslån, diftong, germanska, urnordiska, fornnordiska, runsvenska, nysvenska och nusvenska.

Du ska också visa att du kan resonera kring ett ords ursprung och släktskap och visa att du kan söka information ur trovärdiga källor. Ange källor och motivera valet av dessa.

Källor att använda till artikeln:

Svenska akademiens ordbok

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Läroboken Portal s. 240 – 248

NE

 

 

 

 

Ma 9C

Nu är vi klara med matten i grundskolan. Resten av terminen skall du ägna åt att repetera och befästa dina kunskaper inför nationella provet i matematik 11 och 13 maj. Du kommer att få arbeta mycket självständigt och träna på att ta ansvar för ditt eget arbete.
Du som känner att du har koll börjar med stordiagnosen. Gör ett avsnitt i taget, alltså uppgift 1-7 rätta, uppgift 8-11 rätta osv. OM du är felfri så fortsätter du genom hela stortestet. Så fort du har ett fel behöver du repetera. Är du felfri genom hela stordiagnosen går du vidare till Styva Linan på s 192. Arbeta dig igenom kapitlet och gör därefter stortestet.
När du har arbetat igenom allt du behöver repetera så skall du göra ett slutprov.

Biologi 9A och 9C

på fredag 29 jan är det inlämning av lab-rapport kiwi
Vi fortsätter med genetik och arbetar med korsningsscheman
Du skall lära dig
skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och kunna ge några exempel på egenskaper som styrs av dominanta och vikande gener
vad en mutation är och vad den kan leda till
läs sid 296-299 och skriv läslogg inför lektionen

Biologi 9C och 9A

På måndag för 9C och tisdag för 9A arbetar vi med vad DU skall kunna. Det är att:
redogöra för vad som menas med den genetiska koden och var denna kod finns
förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning
beskriva hur vi ärver våra gener
allt detta står på sid 292-295 i boken.
I förra veckan gick jag igenom vanlig celldelning – du hittar presentationen i den bifogade filen.DNA och gener

Biologi 9A och 9C

Skriv en laborationsrapport enligt mallen som du fick ut tidigare. I avsnittet som handlar om metod hänvisar du till lab-anvisningen som finns i ett tidigare inlägg. Laborationsrapporten skrivs av var och en, men ni får gärna samarbeta inom laborationsgruppen. Rapporten skall lämnas in fredag 29 januari.

Biologi 9A och 9C

På måndag 18 jan för 9C och tisdag 19 jan för 9A kommer jag att gå igenom vanlig celldelning sidan 290. Vi försöker också hinna med att titta på en film om Gregor Mendel.

På fredag 22 jan är det lab-dags. Ni skall försöka extrahera DNA ur kiwi. Laborationsanvisningen hittar  under länken. Laboration DNA ur kiwi

9C

Fredag 22 jan är det prov på kapitlet om Procent. Rep uppg får du på onsdag. Vill du öva mer så gör gärna uppslaget, Abels hörna och soluppgiften på s 132-133 och svarta uppgifterna på s 237

Gott nytt år!

Nu har vårterminen tillika sista terminen i grundskolan dragit igång. Vi lärare ser fram emot en innehållsrik och spännande termin med er nior. Kom ihåg att hålla koll på planeringar och uppgifter i respektive ämne här på bloggen.