Biologi 9A

Inför prov kap 5.
Du skall läsa s 286-305. Tänk på att du skall kunna:
  • beskriva några av cellens organeller och deras funktion s 288
  • Förklara vad kromosmer, DNA och gener är och deras funktion s 289
  • beskriva vad vanlig celldelning (mitos) är  s 290 + anteckningar
  • redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns s 292 + s 302
  • förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning (meios) s 293 + anteckningar
  • beskriva hur vi ärver våra gener a 293
  • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel s296 + korsningsschema
  • beskriva en mutation är och vad den kan leda till s 299 + 303 + anteckningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *