Författararkiv: Ann-Helen

9 A och C repetition Kemi

Ni har fått ut Kemi Direkt och jag har börjat repetera första kapitlet. Jag har också gjort lite filmer på det jag sa i fredags. Följ länkarna nedan, fler filmer på resten av kapitlet kommer under påsklovet. När vi träffas igen den 4 april för 9C och 5 april för 9A vill jag att du har tittat igenom filmerna så att vi kan använda lektionen dels till att diskutera era frågor och dels till att arbeta med repetitionsuppgifter.

Det naturvetenskapliga arbetssättet

Materia

Densitet

Rena ämnen och blandningar

Biologi 9A

Inför prov kap 5.
Du skall läsa s 286-305. Tänk på att du skall kunna:
  • beskriva några av cellens organeller och deras funktion s 288
  • Förklara vad kromosmer, DNA och gener är och deras funktion s 289
  • beskriva vad vanlig celldelning (mitos) är  s 290 + anteckningar
  • redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns s 292 + s 302
  • förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning (meios) s 293 + anteckningar
  • beskriva hur vi ärver våra gener a 293
  • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel s296 + korsningsschema
  • beskriva en mutation är och vad den kan leda till s 299 + 303 + anteckningar

Biologi 9A och 9C

Det blir förmodligen ingen lab i början av veckan. Lökarna växer för dåligt. Vi fortsätter med proteinsyntes och Kahoot Genetik av Mr Schmidt. Tiden som blir kvar ägnas åt att göra klart arbetsblad, korsningsscheman, diskutera mutationer, enäggstvillingar och annat ni har frågor om.