Kategoriarkiv: Svenska

Skriv en ordartikel – svenska 9A och 9C

Varför heter det apelsin, smultron eller byxor? Din uppgift är nu att ta reda på mer om ett ord i det svenska språket. Välj ett ord som väcker din nyfikenhet och som du verkligen undrar över. Svara på frågorna nedan och skriv sedan ihop till en sammanhängande text. Inlämning 9A – 5/2 och 9C – 2/2.

  1. Varför har du valt just det ordet?
  2. Vad tänker du om ordet? Vilka associationer ger ordet dig?
  3. Vilken klang har ordet? Är det fult eller fint? Högtidligt eller vardagligt?
  4. Vad heter ditt ord på andra språk? Likheter och skillnader?
  5. Vad betyder ordet? Sök olika betydelser av ordet. I vilka olika sammanhang används det? Finns det skillnader i betydelse i olika delar av landet eller i olika åldersgrupper. Används ordet som slang?
  6. Hur gammalt är ordet?
  7. Har ordets stavning eller betydelse ändrats över tid?
  8. Från vilket språk kommer ordet? Vilka vägar har det tagit till svenskan?
  9. Hur kommer det sig att ordet är från den tiden och från det språket?
  10. Vad tror du om ordets framtid i det svenska språket?

I din artikel ska du visa att du förstår och kan använda språkhistoriska begrepp till exempel:

lånord, direkta lån, översättningslån, diftong, germanska, urnordiska, fornnordiska, runsvenska, nysvenska och nusvenska.

Du ska också visa att du kan resonera kring ett ords ursprung och släktskap och visa att du kan söka information ur trovärdiga källor. Ange källor och motivera valet av dessa.

Källor att använda till artikeln:

Svenska akademiens ordbok

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Läroboken Portal s. 240 – 248

NE