9A, 9C – Uppgift – planera en friluftsaktivitet

 

TVÅDAGARSTUR

Arbetsuppgift delas ut v. 39   Inlämning senast v.41. Maila gärna till : jana.ohlin@enkoping.se (glöm inte att ange källor om du använder dessa)

Syftet med arbetet är att utveckla förmågor att

 • planera och värdera fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Arbetet berör följande kunskapsmål

 • planera aktivitet för egen motion
 • genomföra aktiviteter i natur och utemiljö
 • kunna förebygga skador
 • kunna hantera nödsituationer vid vattnet
 • samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter
 • föra resonemang hur aktiviteten påverkar hälsa och den fysiska förmågan

 Din uppgift i stora drag

Du ska planera och beskriva en tvådagarstur med övernattning. Turen börjar och slutar i Bergvreten. När du planerar och genomför uppgiften tänker du på att använda kunskaper och erfarenheter som du har med dig från aktiviteter du gjort/genomfört tidigare. Du ska till exempel utgå ifrån dina egna reflektioner och din analys av utflykten till Härjarö.Hämta gärna material på nätet. Exempel på webbsida

http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Upplev-skogen/Ut-i-skogen/ (sök på nyckelord)

Din uppgift i detalj

Planering av själva utflykten

Berätta om syftet med utflykten – varför ska ni åka till Härjarö?

Färdmedel – hur ska ni ta er dit?

Hur långt är det dit? Rita din egen karta eller hämta från Google och markera färden.

Tid på året – när ska ni åka dit?

Eventuell plan B = en reservplan! Beskriv hur den ser ut!

Deltagarna

Beskriv vilka deltagarna är?

Vad har de för erfarenheter av att vara ute på en sådan här utflykt?

Utrustning

Vad behöver var och en ha med sig för kläder. Tänk på vilken årstid det är!

Vad behövs för annan utrustning? Till exempel sovsäck, liggunderlag, tallrik, bestick, mugg osv.

Mat

Vilka måltider ska ni äta?

Vilken mat ska ni ha med er?

Ge exempel hur man kan använda det som naturen har att erbjuda

Hur ska maten transporteras?

Hur ska maten förvaras på plats på Härjarö?

Hur ska maten tillagas? Vad behöver ni för utrustning att laga maten i?

 Planering av lägerplatsen

Finns eldstad? Alternativ om det inte finns?

Vilka aktiviteter ska ni ha?

Fundera över övernattningen: vill alla övernatta? Kommer några att åka hem? Hur löser ni det i så fall?

Tidsschema

Gör upp ett tidsschema för transporten dit.

Gör upp ett tidsschema för de olika aktiviteterna på Härjarö. Planera tid ör att sätta upp tälten (bygga vindskydd), laga mat, diska, någon gemensam aktivitet, laga frukost, ta ner tält, packa och så vidare.

Gör upp ett tidsschema för transporten tillbaka till Bergvreten.

Allemansrätten

Vilka rättigheter och skyldigheter behöver du och deltagarna i första hand ta hänsyn till vid utflykten?

Vad tar ni med för förband?

Vilka kan utföra första hjälpen? Hur tar du reda på det?

Att tänka på vad det gäller säkerhet vid vattnet?

Arbetsfördelning

Arbetsfördelningen mellan deltagarna. Planera och beskriv vem gör vad! Detta kan du skriva direkt efter varje aktivitet om du tycker det fungerar bättre än att göra en sammanfattning.

Aktivitetens påverkan på din hälsa och fysiska förmåga

Berätta om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och resonera om hur denna aktivitet påverkar hälsa och den fysiska förmågan. Det kan handla om

 • vilken påverkan din hälsa kommer att få av den planerade aktiviteten
 • hur aktiviteten kommer att påverka din och deltagarnas fysiska förmåga
 • hur vi människor påverkas av att vistas i naturen

 BEDÖMNINGSKRITERIER

Eleven… E C A
– sätter upp mål och planerar fysisk aktivitet

-planerar aktivitet i utemiljö

planerar fysisk aktivitet på ett i huvudsak fungerande sätt

-med viss anpassning till förhållanden och miljöer

planerar fysisk aktivitet på ett relativt väl fungerande sätt

-med relativt god anpassning till förhållanden och miljöer

planerar fysisk aktivitet på ett väl fungerande sätt

 

-med god anpassning till förhållanden och miljöer

visar förståelse och kunskaper kring friluftsliv -kunskaper och förståelse inom några moment relativt goda kunskaper och förståelse -visar djup förståelse och breda kunskaper
beskriver skaderisker och hur man hanterar nödsituationen vid vattnet känner till skaderisker och har kunskaper kring hantering av nödsituationer vid vattnet har relativt goda kunskaper kring skaderisker och hantering av nödsituationer vid vattnet har goda kunskaper kring skaderisker och hantering av nödsituationer vid vattnet
utvärderar aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser

och hur aktiviteten påverkar hälsan och fysiska förmågan

 ger enkla beskrivningar och till viss del underbyggda reflektioner ger relativt väl utvecklade och underbyggda beskrivningar om hur aktiviteten tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. ger väl utvecklade och underbyggda r beskrivningar om hur aktiviteten tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.