Fr 25 sep

Avslutning av kap 1 och start av kap 2 Funktioner och algebra. Börja med att titta på Tobias Kroons film Funktioner och Algebra. Arbeta sedan med uppgift 1-5 på sid 44-45