Kap 2 Funktioner och algebra

Andra kapitlet handlar om funktioner. En funktion är ett matematiskt uttryck för ett samband mellan olika saker som hänger ihop på något sätt. Sådana sammanhang beskrivs ofta med hjälp av en graf, en ritad linje i ett koordinatsystem. Vi skall också arbeta mer med talföljder och mönster.
 Vecka  Må  On  Fr
 40 Funktioner och Algerbra – begrepp
s 44 -45
 prov kap 1
 41 Linjära funktioner
s 46-47
Mer om linjära funktioner
s 48
Rita grafer i koordinatsystem
s 49
Räta linjens ekvation
s 50 -51
Talföljder och mönster s 52 -53
 42 Diagnos Multiplicera in parenteser s 62
Multiplikation av parentesuttryck s 63
Kvadreringsreglerna s 64
Konjugatregeln s 65
 43 Pythagoras sats och kvadreringsregeln s 66  Samma formel – på olika sätt
s 67
 Prov kap2