Kap 3 geometri

Tredje kapitlet handlar om geometri. Nytt för åk 9 är volym och olika rymdgeometriska kroppar. Du skall känna till och kunna räkna ut volymen av rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid. Från åk 8 återkommer begränsningsarea och areaskala, nu lägger vi till volymskala. Du skall också lära dig om likformighet.
 Vecka  Må  On  Fr
 45 Rymdgeometriska kroppar s 75-75 Volymenheter s 76-77 Träna inför muntligt prov
Rita ett rätblock s 78
 46 Volymen av ett rätblock s 79 Olika kroppars volym s 80-81 Muntligt nationella prov
 47 Spetsiga kroppar s 81-83 Skala s 84-85 Likformighet s 86-87
 48 Diagnos s 88-89 Likformighet s 96-97 Problemlösning med klotets volym s 98-99
 49 Problemlösning med Pythagoras sats s 100-101  Repetition, frågestund  Prov 4 dec