Må 21 sep

Multiplikation och division med kvadratrötter ser du i filmen Räkna med kvadratrötter.Arbeta med sidorna 34 – 35.