Np och matte v 46

MÅ 9 november: En del av lektionen vill jag använda till genomgång av prov 2. Resten av tiden ägnar ni åt sid 79. Under tisdagen kommer ni att ha mycket tid att räkna matte.
On 11 november: Olika kroppars volym s 80-81. Vi byter sal till Wasa från och med onsdag.
Fr 13 november Muntligt nationellt prov i matematik. Ni kommer gruppvis till mig för ett samtal  om en uppgift. Läs mer om nationella prov och bedömning av dessa på skolverkets hemsida.
Ni som inte gör något nationellt prov skall dels räkna matte, dels plugga inför kemiprovet. Mer info om det under onsdagen.