On 23 sep

Sista uppslaget handlar om problemlösning med Pythagoras. Försök hinna med sid 36 och 37. Du som är klar kan jobba med uppslaget s 40, Soluppgift och Abels hörna. Det finns också svarta sidor s 234 Tal. Vill du ha ännu mer utmaningar kan du fråga mig efter fördjupningsboken.