Partikelmodellen och atomens byggnad

Vi börjar höstens arbete med Kemi. Under 10 veckor fram till första lovet skall vi arbeta med partikelmodellen. Titta på filen Molekylers rörelse.

Redan i mellanstadiet lärde du dig atomens uppbyggnad med protoner, neutroner och elektroner. Titta på Kärnladdningar – Atomens uppbyggnad för att repetera.  Nu skall du lära dig en mer korrekt bild av hur atomen är uppbyggd. Titta på Kemi1 – atomens struktur och uppbyggnad . Tänk framförallt på isotoper och orbitaler när du tittar.

Du skall kunna de första 20 grundämnena i periodiska systemet. De första 10 kan du lära dig i The element song. Är du nyfiken på grundämnenas egenskaper kan du klicka på något av grundämnena i Periodic Videos. Du skall också lära dig vad som menas med grupp och period, samt veta vad som är typiskt för grupperna Alkalimetaller, Ädelgaser och Halogener.