Ti 15 sep

Efter laborationen förra veckan är det nu dags att skriva en laborationsrapport tillsammans. De formella kraven är höga nu i nian, så vi gör först en rapport tillsammans, därefter en ny laboration där du övar på att skriva rapporten. Till sist skall du göra ytterligare en laboration och självständigt skriva en laboration som blir mitt underlag för betyg.

På lektionen får du en mall för en laborationsrapport. Om du tappar bort mallen får du låna en dator här på skolan och själv skriva ut en ny.