Ti 22 sep

Laboration idag. Ni som använder linser behöver ha glasögon under lektionen. Läs om BTB på s 110, om syror och baser s 116-126 och om metalloxider på sid 143 så är du väl förbered för laborationen.