Ti 6 okt

Vi skall arbeta med joner, dvs trasiga atomer. Börja med att läsa sid 106-115, fortsätt med s 127 – 129.