Översikt Kemi

Hösten börjar med 10 veckor kemi. Du skall utveckla din förmåga att:

    A, använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

B, genomföra systematiska undersökningar i kemi och,

C, använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhälle, naturen och inuti människan

Du skall

  1. kunna använda partikelmodellen för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
  2. känna till atomer, elektroner och kärnpartiklar
  3. kunna använda partikelmodellen för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark
  4. känna till några processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  5. känna till processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  6. känna till några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
  7. känna till aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik

Vi kommer att arbeta med partikelmodellen på olika sätt. Du skall titta på följande filmer

Molekylers rörelse

Kärnladdningar – Atomens uppbyggnad

Kemi 1 Atomens struktur och uppbyggnad som är en 11 minuter lång sammanfattning allt du behöver veta om atomer. Du som skall gå natur har nytta av att lära dig om orbitaler. Alla lär sig om elektronskal!

kolets kretslopp

vattnets kretslopp

När det gäller processer ska vi göra en laborationen om vattenrening, vi skall också prova separationsmetoder för att undersöka ett grönt pulver.

Titta på följande filmer Linköpings tekniska verks försök att rena bort läkemedelsrester ut avloppsvatten.

Avloppet – en del av vattnets kretslopp

En liten film om bajs

Historiska och nutida upptäckter hänger samman med aktuella forskningsområden inom kemi.

Till historiska upptäckter hör t ex syre, urea, LSD, smittkoppsvaccin och många flera.

Du skall

  1. ta reda på vilka de största kemiupptäckterna är
  2. ge minst tre exempel på upptäckter i kemi som har fått nobelpris
  3. försöka förstå vad Nobelpriset i kemi 2014 handlade om. Kolla på Jesper och Karins förklaring.

Aktuella forskningsområden är

Kemi – kristallografi och nanoteknik

Livsmedelskemi – livsmedelsteknik t ex mjöl av bananer som ingen vill äta, bättre ost med avel och kötthalt i hamburgare

Kemiteknik – förnybara råvaror, energi och kemikalier t ex bioraffinaderi

Det är också alltid viktigt att förhindra olyckor.

Titta på 10 Worst Man-made disasters.

1 Huang He – översvämningen orsakade 700 000 människors död.

2 Bhopal – en halv miljon människor drabbades av metylisocyanat, en giftig gas som används för att göra bekämpningsmedel.

3 Oljeutsläppen i Mexikanska Gulfen.

4 Sandstormarna på prärien. Torka gjorde att jorden kunde följa med vindarna. En halv miljon människor förlorade utkomst och hem.

5 Minamatabukten – kvicksilver dumpades i vattnet. 2 000 döda, 10 000tals förgiftade.

6 Vietnamkriget – sammanbrott av ekosystem till följd av bombningar med bl a agent orange

7 London Fog – 4 dagars giftig dimma orsakade 4 000 människors död.

8 Seveso Kemiska anläggning – utsläpp av dioxin orsakade klorakne hos befolkningen.

9 Love Canal – kemiskt avfall dumpat i floden.

10 Tjernobyl – härdsmälta. 270 000 drabbade

Ni kommer att få en uppgift där ni får granska och ta ställning i en aktuell fråga.