Fr 16 okt

Dags för en ny laboration. Du skall lära dig känna igen några vanliga joner för att med deras hjälp senare kunna identifiera olika salter.