Fr 18 sep

Dags för ny laboration. Fundera över kalciums reaktion med vatten, läs om kalciumhydroxid i boken på sid 124. Kolla gärna på Reaction of Calcium and water!