Fr 2 okt

Öppna din lab-rapport som ligger på din del av det gemensamma utrymmet. Du skall nu bedöma någon annans rapport samt låta någon från en annan labgrupp bedöma din rapport.