Fr 25 sep

Under lektionen skall du hinna skriva klart laborationsrapporten och göra en kamratbedömning av någon annans.