Kemiprov 9C

måndag 2 nov planerar ni en undersökning

fr 6 nov genomför halva klassen laborationen före lunch och andra halvan efter lunch. Den halva som inte laborerar räknar matte.