Må 14 sep

Dags att skriva klart diskussionen på laborationsrapporten Att framställa metaller. Fundera över vad som hände, i första delen hettade du upp kopparoxid och i andra delen blandade du kopparoxid och kol och hettade upp det. Då bildades det koppar, varför gjorde det inte det när du bara hettade upp kopparoxiden?