Salter

Du skall prova på att göra en läslogg, dvs dela in en A4 i två kolumner A och B. I A-kolumnen skriver du citat eller ord från texten tillsammans med sidnumret. I B-kolumnen skriver du en kommentar, det kan vara att du håller med eller inte vet vad som menas eller något du kommer att tänka på. Du skall läsa sid 135-141. Förhoppningsvis hinner du också blanda saltsyra och natriumhydroxid i lika delar. Fundera på hur du skall gå tillväga och vad resultatet kan bli.