16/10 Döden som berättare och humanitet kontra risk

  1. Skriv färdigt din berättelse med döden som berättare. Läs igenom instruktionerna så att du är säker på att du har följt dem ordentligt.

2. Förbered frågor till Ronja och Shahin som kommer hit nästa fredag.

3. Därefter ska du fortsätta att läsa i Boktjuven.

”Det finns en jude i min källare” sidorna 265 – 289 och 337 – 342.

Skriv ned sådant som du undrar över och tycker är intressant.

Fundera över hur du själv skulle ha reagerat. Diskutera hur mycket risk människor är beredda att utsätta sig för för att hjälpa andra människor. Finns det andra situationer i historien eller i vår tid där risk ställs mot humanitet?