2/10 Sammanfatta kapitlet Jesse Owens-incidenten

  1. Vad händer i kapitlet? Sammanfatta i några meningar.
  2. Vad berättar kapitlet om det samhälle och den tid som Rudy och Liesel lever i? Ge flera exempel.
  3. Anteckna och förklara minst fem mer eller mindre nya ord eller begrepp som du har stött på i kapitlet.
  4. Vilka tankar har du fått av att läsa och jobba med kapitlet? Du kan till exempel utgå från begreppen: Propaganda, jude, Jesse Owens, Hitlers OS, kommunist
  5. Det finns en historia om att Hitler inte hälsade på Jesse Owens efter hans segrar i OS 1936. Stämmer det? Hur har den historien använts? Sök information och kolla vilka källor du använder!

 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2012/article15121566.ab

http://www.svt.se/os/20120103143628_sommar-os_berlin_1936