21/10 Träna muntliga np

På dagens lektion tränade vi på den muntliga delen av det nationella provet i svenska. Det handlar om att leda och deltaga i en diskussion.

Hur det går till kan du läsa här:

http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochbedomningsstod/arskurs9/exempelak9/

På Bergvretenskolan kommer vi att genomföra de muntliga proven under vecka 46.