Pedagogisk planering för bokprojektet Upplevelser av en bok

Här är den pedagogiska planeringen för arbetet med Boktjuven. Det betyder att du här kan läsa vad du ska få undervisning om och vad du ska kunna samt hur vi ska jobba.

Under några veckor framöver ska vi jobba med boken Boktjuven av Markus Zusak som du får i gåva. Vi kommer att läsa och arbeta med valda delar av boken men du får förstås gärna läsa hela boken om du vill. Vi kommer att diskutera både innehållet och språket i boken, titta på teaterföreställningen Helig och dessutom kommer du att skriva en egen text.

Varför ska vi göra detta?

Jo, för att du ska få möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och delar av världen och för att i mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Du kommer att få undervisning om (centralt innehåll i kursplanen)

– lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter och urskilja texters budskap, tema och motiv

– Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor

– Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

– Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter

måndag 21/9: intro Boktjuven

onsdag 23/9: läsa inledningen (prologen), döden och färgerna

fredag 25/9: Döden och färgerna

onsdag 30/9: ”Jesse Owens-incidenten” sidorna 62-67

fredag 2/10:  Jesse Owens-incidenten” sidorna 62-67

måndag 5/10: ”Bokbål och en stulen bok” sidorna 120 – 134

onsdag 7/10:  Förbereda föreställningen, läsa ”Det finns en jude i min källare” sidorna 266 – 288, 337 – 342

fredag 9/10: föreställningen Helig 9.30 på Stora Torget, em diskutera föreställningen

måndag 12/10: Berättarperspektivet

onsdag 14/10: skrivuppgift

fredag 16/10: skrivuppgift, inlämning

 

Kunskapskrav för E:

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.  Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.  Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Kunskapskrav för C:

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.  Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.  Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Kunskapskrav för A:

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse. Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.  De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.