27/11 Muntlig uppgift romantiken

Väcka känslor i 9a

 Under romantiken stod känslorna i centrum, till skillnad från under upplysningen då det var förnuft som gällde. Romantikens läsare lät sig skrämmas och förfäras. De blev besatta av böcker och drömde sig bort till svunna tider och magiska platser. Nu är det din tur att väcka känslor hos dina åhörare. Din uppgift är att berätta en historia eller läsa en dikt skriven under eller inspirerad av romantiken och du ska göra det med inlevelse så att du trollbinder din publik.

Förslag på genre:

Kärleksdikt

Naturlyrik

Skräckhistoria

Folksaga

Konstsaga

Historisk äventyrsberättelse

Förslag på författare:

Lord Byron, Johan Wolfgang von Goethe, Mary Shelley, Emily Dickinson, Erik Johan Stagnelius, Esaias Tegnér, Victor Hugo, Percy Shelley, Edgar Allan Poe, Jane Austen, Emily Brontë, HC Andersen, Bröderna Grimm (inte författare men redaktörer)

Dessa kan du alltså välja något av och återberätta. Du kan också hitta på något eget i romantisk stil. Det viktiga är att du vet varför du väljer det du gör och kan sätta det i ett litteraturhistoriskt sammanhang samt att ditt framförande väcker känslor av något slag.

Det här ska du lära dig

 Du kan föra enkla resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i. Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Du kan föra utvecklade resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i. Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

fredag 27 november HC Andersen, Bröderna Grimm, introduktion uppgift

måndag 30 november  Förbereda egen uppgift

onsdag 2 december Förbereda egen uppgift + lästid

fredag 4 december Förbereda egen uppgift

måndag 7 december Redovisa egen uppgift

onsdag 9 december Luciaträning + lästid

fredag 11 december kompledigt lucia, övriga lästid

måndag 14 december Boktjuven

onsdag 16 december Boktjuven

fredag18 december prata om Boktjuven