16/10 ”Det finns en jude i min källare”

Idag ska du göra färdigt uppgifterna till Bokbål och en stulen bok.

Därefter ska du fortsätta att läsa i  Boktjuven.

”Det finns en jude i min källare” sidorna 265 – 289 och 337 – 342.

Skriv ned sådant som du undrar över och tycker är intressant.

Fundera över hur du själv skulle ha reagerat. Diskutera hur mycket risk människor är beredda att utsätta sig för för att hjälpa andra människor. Finns det andra situationer i historien eller i vår tid där risk ställs mot humanitet?