6/11 Pedagogisk planering romantiken

Romantiken i 9c

Under ett par veckor kommer vi att jobba med en tidsepok i litteraturhistorien som kallas romantiken. Vi kommer att läsa texter från romantiken och bekanta oss med några författare från den tiden. Dessutom kommer du att förbereda en muntlig presentation i romantisk anda.

Varför ska vi arbeta med det här?

Jo, för att i svenskan ska du få möta och få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. På så sätt får du möjlighet att utveckla ditt språk, din identitet och din förståelse för omvärlden.

Det här kommer du att få undervisning om

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

 Det här ska du lära dig

Du kan föra enkla resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i. Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Du kan föra utvecklade resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i. Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att se på film och läsa texter om och från romantiken. Dessutom kommer du att förbereda en muntlig presentation (dikt, skräckhistoria etc) med inspiration av romantiken med uppgift att väcka känslor av något slag

tisdag 3 november   Vad är romantiken? Se programmet Hej Litteraturen

fredag 6 november Kan man bli besatt av en bok? Goethe och den lidande Werther, boklån

tisdag 10 november   Edgar Allen Poe och skräckberättelser

onsdag 11 november   Vampyrer och andra monster

fredag 13 november   Vampyrer och andra monster

fredag 20 november läxförhör m.m

tisdag 24 november Bröderna Grimm, HC + Skapande skola

onsdag 25 Skapande skola

fredag 27 november HC Andersen m fler

tisdag 1 december Förbereda egen uppgift

onsdag 2 december Förbereda egen uppgift

fredag 4 december Förbereda egen uppgift

tisdag 8 december Redovisa uppgift

Så här kommer dina kunskaper att bedömas.

Du visar att du behärskar grundläggande uppgifter om romantiken i ett läxförhör och förbereder en muntlig presentation där du visar att du förstått och inspirerats av romantikens idéer.