9C läxa till fredag romantiken

 

Romantiken

  1. Vad kännetecknar epoken romantiken?
  2. Under vilken tid utspelar sig romantiken?
  3. Nämn minst två författare som förknippas med romantiken.
  4. Vilka spår av romantiken kan man se i vår tid?