9C läxa till fredag 20/11

 

  1. Vad kännetecknar epoken romantiken?
  2. Under vilken tid utspelar sig romantiken?
  3. Nämn minst två författare som förknippas med romantiken.
  4. Vilka spår av romantiken kan man se i vår tid?