Nationellt prov i svenska

Det nationella ämnesprovet i svenska består av tre delar:

Del A  går ut på att leda och delta i en diskussion (genomförs i november 2015)

Del B handlar om att läsa och förstå olika texter (genomförs 15 mars 2016)

Del C är en skrivuppgift (genomförs 17 mars 2016)

Vi kommer att träna så att du känner dig förberedd inför provet och du kan också läsa mer om provet på Skolverkets hemsida.

Nationellt prov i svenska