Författararkiv: ansile

Om ansile

Jag som ansvarar för bloggen heter Ann-Charlotte Silén och jag har det bästa jobbet i hela världen! Jag är förskollärare och förstelärare i förskoleklass i Enköpings kommun. Enköpings kommun har valt att satsa på förskoleklassverksamheten och är mitt i en process att försöka utveckla och kvallitetssäkra förskoleklasserna i hela kommunen. I min roll som förstelärare arbetar jag med att driva denna utveckling framåt genom att jobba strategiskt och fungera som handledare och stöd ute i verksamheterna. Jag arbetar också för öka samsynen av barnets utveckling, från förskola till skola så att varje barn ska få chansen att utveckla sitt allra bästa jag. Genom våra utvärderingar kan vi nu se vikten av att ha ett tidigt mottagningssamtal . Föräldrarna är en viktig länk som bidrar till en trygg start och bättre skolgång för eleven. Det är föräldern som är bärare av barnets historia vid övergångar. I år har jag den stora förmånen att få vara klassansvarig klasslärare för 22 st härliga 6 åringar, i FA på Bergvretenskolan. I den här bloggen kommer jag att försöka beskriva mitt arbete som förskollärare i förskoleklass och delvis som förstelärare för förskoleklasserna i Enköpings kommun.

Trollskogen

För några veckor sedan läste vi boken om Trollskogen. Efter det tittade vi på alla figurer som finns med i dessa sagor. Nyfikenheten startade! När vi kom till skogen som vi kallar för Trollskogen tog vi på oss våra fantasiglasögon när vi gick in genom Trollportalen. I skogen letade vi trollspår och hittade både troll hår och trollstubbar. En trollstubbe är en trädstubbe som har ett hål i mitten där svansen kan få plats. Trollfar Grumse har en stor egen stubbe, där han kan sitta och se ut över ängen. Trollmor Löva tycker om att sticka kläder till sina barn och när vi hittade garn i skogen beslöt vi oss för att lämna kvar det i skogen så att trollmor kan sticka varma kläder åt sina barn. Nu längtar vi till Trollskogen igen…

Simskola

Idag den 13 september år 2016, har alla elever i FA fått visa fina ben tag och fortsätter nu att träna på dem. Simskolefröken heter Sandra! Stort beröm till alla duktiga elever som tränar så flitigt!

20 september blev ännu en bra simskoledag. Eleverna tränar flitigt på sina betag och får mycket beröm av såväl fröknar som badhusets besökare.

Berggrunden

Under de första månaderna i Förskoleklass lägger vi stor vikt vid att bli trygga med varandra i FA och att vi ska trivas och ha kul tillsammans. Bergrunden är viktig för oss!

Berggrundssången  

” Berggrunden är bra att ha, tycker både du och jag.  Alla vet ju det förståss, att en kompis inte slåss.   Leka skratta och må bra, ska vi göra varje dag.”

Välkommen till Förskoleklass A!

IMG_0449Onsdagen den 17 augusti startade 22 st elever sin spännande resa i skolans värld. De började då i Förskoleklass A på Bergvretenskolan i Enköpings kommun. En resa som jag förskolläraren Ann-Charlotte får vara med att starta. Det är det första året av de förhoppningsvis kommande 10 åren på Bergvretenskolan.

Jag som ansvarar för bloggen heter Ann-Charlotte Silén och jag har det bästa jobbet i hela världen! Jag är förskollärare och förstelärare i förskoleklass i Enköpings kommun. Enköpings kommun har valt att satsa på förskoleklassverksamheten och är mitt i en process att försöka utveckla och kvallitetssäkra förskoleklasserna i hela kommunen. I min roll som förstelärare arbetar jag med att driva denna utveckling framåt genom att jobba strategiskt och fungera som handledare och stöd ute i verksamheterna. Jag arbetar också för öka samsynen av barnets utveckling, från förskola till skola så att varje barn ska få chansen att utveckla sitt allra bästa jag.

Föräldrarna är en viktig länk som bidrar till en trygg start och bättre skolgång för eleven. Det är föräldern som är bärare av barnets historia vid övergångar.

I den här bloggen kommer jag att försöka beskriva mitt arbete som förskollärare i förskoleklass och delvis som förstelärare för förskoleklasserna i Enköpings kommun.

 

Varmt välkomna!