Författararkiv: ansile

Om ansile

Jag som ansvarar för bloggen heter Ann-Charlotte Silén och jag har det bästa jobbet i hela världen! Jag är förskollärare och förstelärare i förskoleklass i Enköpings kommun. Enköpings kommun har valt att satsa på förskoleklassverksamheten och är mitt i en process att försöka utveckla och kvallitetssäkra förskoleklasserna i hela kommunen. I min roll som förstelärare arbetar jag med att driva denna utveckling framåt genom att jobba strategiskt och fungera som handledare och stöd ute i verksamheterna. Jag arbetar också för öka samsynen av barnets utveckling, från förskola till skola så att varje barn ska få chansen att utveckla sitt allra bästa jag. Genom våra utvärderingar kan vi nu se vikten av att ha ett tidigt mottagningssamtal . Föräldrarna är en viktig länk som bidrar till en trygg start och bättre skolgång för eleven. Det är föräldern som är bärare av barnets historia vid övergångar. I år har jag den stora förmånen att få vara klassansvarig klasslärare för 22 st härliga 6 åringar, i FA på Bergvretenskolan. I den här bloggen kommer jag att försöka beskriva mitt arbete som förskollärare i förskoleklass och delvis som förstelärare för förskoleklasserna i Enköpings kommun.

Simskola

Idag den 6 september år 2017, har alla elever i FA fått visa fina ben tag och fortsätter nu att träna på dem. Simskolefröken heter Sandra! Stort beröm till alla duktiga elever som tränar så flitigt!

13 september blev ännu en bra simskoledag. Eleverna tränar flitigt på sina betag och får mycket beröm av såväl fröknar som badhusets besökare.

 

Berggrunden

Under de första månaderna i Förskoleklass lägger vi stor vikt vid att bli trygga med varandra i FA och att vi ska trivas och ha kul tillsammans. Bergrunden är viktig för oss!

Berggrundssången  

” Berggrunden är bra att ha, tycker både du och jag.  Alla vet ju det förståss, att en kompis inte slåss.   Leka skratta och må bra, ska vi göra varje dag.”