Om bloggen

IMG_0449Onsdagen den 17 augusti startade 22 st elever sin spännande resa i skolans värld. De började då i Förskoleklass A på Bergvretenskolan i Enköpings kommun. En resa som jag förskolläraren Ann-Charlotte får vara med att starta. Det är det första året av de förhoppningsvis kommande 10 åren på Bergvretenskolan.

Jag som ansvarar för bloggen heter Ann-Charlotte Silén och jag har det bästa jobbet i hela världen! Jag är förskollärare och förstelärare i förskoleklass i Enköpings kommun. Enköpings kommun har valt att satsa på förskoleklassverksamheten och är mitt i en process att försöka utveckla och kvallitetssäkra förskoleklasserna i hela kommunen. I min roll som förstelärare arbetar jag med att driva denna utveckling framåt genom att jobba strategiskt och fungera som handledare och stöd ute i verksamheterna. Jag arbetar också för öka samsynen av barnets utveckling, från förskola till skola så att varje barn ska få chansen att utveckla sitt allra bästa jag.

Föräldrarna är en viktig länk som bidrar till en trygg start och bättre skolgång för eleven. Det är föräldern som är bärare av barnets historia vid övergångar.

I den här bloggen kommer jag att försöka beskriva mitt arbete som förskollärare i förskoleklass och delvis som förstelärare för förskoleklasserna i Enköpings kommun.

Varmt välkomna!