månadsarkiv: augusti 2016

Hej!

Hej och välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Detta är vad vi börjar med i respektive årskurs:

Förskoleklassen jobbar inte med arbetsområden utan sjunger, dansar, spelar rytminstrument och reflekterar över musik under hela läsåret.

Ettorna ska tillsammans med tvåorna ha ett tema om sagofigurer i svenska och musik. Alla grupper i ettan och tvåan har namn efter troll, älvor, jättar och tomtar och vi kommer att utgå ifrån det. Senare kommer ett tema om svenska visdiktare.

Tvåorna har i år såsom alla tvåor musik tillsammans med mig och Magnus Silén från Kulturskolan. Nu blir det mer spel på både piano, bas, trummor, bygelgitarr och klangboxar. Tema sagofigurer tillsammans med ettorna.

Treorna börjar med notläsning och blockflöjt. Det blir också ett litet tema tillsammans med matten om de nya sedlarna, och då specifikt Evert Taube.

Fyrorna kommer att börja med ett kort tema om musikaliska genrer där alla elever kommer att få göra en muntlig redovisning om sin favoritgenre. Temat sker i samarbete med svenskan.

Femmorna kör igång med melodispel på piano där de spelar den gamla folkmelodin Misirlou samt studerar i vilka olika genrer den dykt upp genom tiderna.

Sexorna kommer att delas in i band och det är tänkt att de ska ingå i samma band under minst en termin. De kommer att spela i klassisk popbandssättning och rotera mellan alla instrument.