Jojk

Jojk är en sångstil som används av Sveriges urinnevånare, samerna. Det är inte fokus på teknik, utan på känsla. Man lever sig in i en person, ett djur eller en plats i naturen och så jojkar men den känsla man får. Därför har samer ofta egna jojkar som är komponerade speciellt för dem. Man använder ord på samiska men också ljud utan betydelse. Av tradition använder de som jojkar rösten ofta på liknande sätt, man kan säga att man pressar ihop rösten genom at spänna bak i svalget. En annan sak som är typisk är att man glider upp och ner mellan tonerna. Här är ett exempel:

Som ni hör jojkar man med vad vi skulle tycka är ”vanlig” sångröst, förutom att den är lite pressad ibland. Ofta upprepas samma ord och stavelser och jojken går runt runt så att man kan fortsätta så länge man har lust.

Här kan du mixa ihop din egen jojk.

Läs mer om jojk under fliken genrer.