Klassisk sång, ”operasång”

Man brukar ofta säga att någon ”sjunger opera”, men egentligen är opera genren och det sätt man använder rösten kallas klassisk sång. Det är ett sångsätt med mycket stark volym som utvecklades när det inte fanns elektricitet och man skulle sjunga tillsammans med symfoniorkestern som ju kunde bestå av runt hundra instrument. Här är vad jag vill påstå världens mest kända operaaria, Nattens drottnings aria ur Mozarts opera Trollflöjten: