Rap

Att rappa är helt enkelt att prata rytmiskt i takt till ett beat eller till musik. Den moderna rapen uppstod i slutet på sjuttiotalet, men den har sina rötter i flera hundra år gammal afrikansk folkmusik.

Här är en raplåt med både rim och alliteration, Alphabet aerobics med Blackalicious: