Medeltidens musik i Europa

Det kan vara lämpligt att skilja på den musik som utövades i kyrkan och den som folket spelade till vardags. De skiljer sig mycket åt.

I kyrkan använde man i början av medeltiden inga instrument, sen kom orgeln. Det var det enda instrumentet man använde. Den mest kända kyrkliga medeltidsmusiken kallas gregoriansk sång. Det är en flerstämmig sång som sjöngs av munkar utan instrument till. De första noterna användes i kyrkan på medeltiden, därför finns en del av den här musiken bevarad.

Utanför kyrkan var det inte många som kunde noter, därför finns inte mycket musik exakt bevarad. Det finns en del texter utan melodi, och det finns noter på lite dansmusik. Det var vanligt med trubadurer, människor som spelade luta och sjöng, ofta om kärlek.

Här är en fransk medeltida visa. Den framförs av människor i medeltidskläder, och instrumenten liknar de som fanns på medeltiden, men det är tex en modern fiol i stället för föregångaren fiddla.

Här är svensk text, noter och ackord.

Något som både kyrklig och vardaglig musik har gemensamt är att borduntoner var mycket populära. En bordunton är en ton som är likadan genom hela musikstycket. Det brukar vara en låg ton och oftast grundtonen. (Alltså t ex C om melodin går i C dur.) Många medeltida instrument hade en sträng eller en pipa som hela tiden spelade borduntonen. I den gregorianska musiken var det en bassångare som hela tiden höll borduntonen.

Säckpipan var ett mycket vanligt instrument där borduntonerna är inbyggda. Här är en säckpipa av svensk modell. Man hör bordunen väldigt tydligt.

 

Arbetsblad medeltida musik är arbetsbladet vi fyller i när vi lyssnat och pratat om detta.

Några andra vanliga instrument på medeltiden var:

Mungiga:

Luta: (Spelar här melodin Greensleeves som tros vara från sen medeltid.)

Här ser vi fiddla, som liknar en fiol; skalmeja och trumma.

Här spelas vevlira och flöjt:

Man brukade också ofta slå på trumma med ena handen samtidigt som man spelade på en enhandsflöjt med andra handen.

Till musiken Belle qui tiens ma vie dansar vi pavanne.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *