Kursinnehåll

Här är en länk till kursplanen i musik:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/musik

Där kan du läsa om ämnets syfte samt centralt innehåll, och kunskapskrav för år sex.

Mitt upplägg

Ungefär så här delar jag upp det centrala innehållet mellan årskurserna. Eftersom alla förmågor tränas i en progression genom åren visar jag när jag introducerar ett nytt moment, det mesta fortsätter sedan hela vägen. Sidan är inte färdig, ändringar och tillägg kommer att ske.

F-klass:
Jag har den stora förmånen att få undervisa i musik ända från förskoleklass. Här lägger vi grunden genom att öva på att sitta tillsammans och sjunga och spela. Vi spelar rytminstrument som trumma, maraccas, guiro, claves mm. Vi tränar puls, koordination, finmotorik och att hantera instrument. Vi tränar på när man ska spela och sjunga och när det ska vara tyst. Vi känner glädjen i musik och rörelse. Vi grundlägger en känsla av ”jag kan” i sång, spel, dans och musikskapande.

År 1:
Nu börjar vi prova på att kompa med ackord och att spela enkla melodier på till exempel bygelgitarr och tonboxar. Vi jobbar mycket med klapplekar för att öva puls och koordination. Vi börjar med musiklyssning och att prata och reflektera runt det vi hör. Vi börjar sjunga i kanon.

År 2:
Här kommer en lärare från kulturskolan och undervisar klassen, precis som i alla Enköpings kommunala skolor. Jag har då möjligheten att observera eleverna och själv få utvecklas genom att ta del av en annan lärares metodik och repertoar. Här börjar vi med att prova på gitarr och bas med lösa strängar. Även delar av trumsetet plockas fram. Vi över gehör och bekantar oss lite med noternas funktion. Representanter från musikskolan kommer och demonstrerar ett antal instrument.

År 3:
Nu börjar vi med blockflöjtsspel. Detta är finmotoriskt krävande men brukar uppskattas då eleverna verkligen känner att de behärskar ett instrument. (Se mer om blockflöjtsspelandet under fliken blockflöjt.) Vi börjar även med att läsa noter. Vi pratar om olika taktarter och eleverna får skapa egna rytmer och melodier. Vi börjar med ackord och enkla melodier på keyboard. I samverkan med matematikundervisningen jobbar vi med multiplikationssånger.

År 4:
Dags att ta fram gitarrerna och spela ackord. Vi fortsätter med melodier och ackord på keyboard. Vi sätter ihop sång, gitarr, trumspel och enkelt basspel och spelar komprundor tillsammans i klassrummet. Vi komponerar enkla melodier med text. Vi lär oss om olika sångstilar och tekniker. Vi pratar om genrer och lyssnar på olika exempel.

År 5:
Vi börjar spela mer i ensemble och börjar dela upp oss i ”popgrupper”. Vi lär oss om olika genrer och musikstilar, bland andra västafrikansk folkmusik.  Vi skriver egna hip-hoplåtar i samarbete med svensk- och engelskundervisningen. Vi sjunger tvåstämmigt.

År 6:
Vi spelar i popbandssättning, sång, bas, gitarr, keyboard och trummor. Vi skriver egna blueslåtar i samverkan med svensk- och engelskundervisningen. Vi lär oss symfoniorkesterns instrument och jobbar med klassiska kompositörer. Vi lär oss om hur blues- och rockmusik utvecklats från den västafrikanska folkmusiken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *