År ett, lektion 2

Börja med startvisan:

En förenklad version av Klappa händerna på engelska. Titta först och sjung med andra gången.

Sjung Snickerbovisan

Följ denna länk och titta på filmen Konsertpatrullen rycker ut del 1.

Sjung om Lisa ett par gånger med Mora Träsk:

Sjung den här som slutvisa: