Norm/könsbrytande reklam

KÖNS- OCH NORMBRYTANDE REKLAMAFFISCH

Vilka normer har vi i samhället?  Hur ser bildspråket ut? Vilka stereotypa föreställningar har vi? Hur kan vi bryta normerna och könsmönster?

Din uppgift är att göra reklamaffisch för en produkt. Reklamen ska på något sätt bryta mot samhällets normer och könsroller. Fundera på hur det ser ut och vad du kan göra annorlunda för att bryta normen.

  • Vilken är avsändaren?
  • Vad är budskapet?
  • Vilken är målgruppen?
  • Vilken text behövs för att göra din reklambild tydlig för målgruppen?
  • Skissa 3 olika idéer
  • Välj ett av förslagen
  • Gör en affisch i A3 format

Du kan göra affischen i ett datorprogram, måla eller göra ett kollage.

Innan du bestämmer dig prata med Linda.

Redovisa för klassen hur du tänkt och gjort!

Kunskapskrav

E C A
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett ganska bra sätt i dina verk. Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett bra sätt i dina verk. Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett mycket bra sätt i dina verk.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt. Du prövar på ett ganska bra sätt hur de kan använda tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder. Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt. Du prövar på ett bra sätt hur de kan använda tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt och med många idéer. Du prövar på ett mycket bra sätt hur de kan använda tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt. Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt. Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt. Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt. Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat, Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt i ditt bildarbete. Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat, Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt i ditt bildarbete. Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat, Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt i ditt bildarbete.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *