Parafras

 

bild vt2015 043                                 skri

Erik Lindqvist                                                                     Edvard Munch

 

DEL 1

I detta arbete kommer du att fördjupa dig en konstnär. Du ska ta reda på så mycket som möjligt om konstnären vilken konststil t.ex. surrealism vilka årtal konstnären var aktiv, utbildningar, familj, kända konstverk m.m. Redovisas i halvklass.

DEL 2

Välj även ut en känd målning som konstnären gjort. Utifrån den målningen ska du göra en parafras (som betyder en omarbetning av ett redan känt konstverk). Parafras är en sorts härmning av ett konstverk (målningen), du ska göra om målningen på ditt eget sätt. I din bild så ska det synas vilken målning du utgått ifrån. Du kan välja på att göra bilden i oljepastellkritor, akvarellfärger, gråskala, kollage eller temperapuckar.

Tänk på att planera och lägga fram olika idéer om vad du vill förändra i bilden. T.ex.

  • Stämningen
  • Färgerna
  • Miljön
  • Humöret på personerna
  • Tidsepoken
  • Årstiden
  • Personerna
  • Genren (popkonst, expressionism, kubism, impressionism, surrealism, m.m.

 

Del 3

Du ska göra en bildanalys av den målning du har ritat av.

Börja med att ta reda på när målningen gjordes, vilken teknik, var finns originalet nu, hur stor den är m.m.

Bildbeskrivning (denotation): Nästa moment är att beskriva innehållet i bilden utan att lägga in dina värderingar. Gör en saklig och så objektiv beskrivning av bilden som möjligt. Om du gör det riktigt bra kan människor som aldrig sett bilden föreställa sig hur den ser ut och kanske till och med få en helt riktig uppfattning om den.

Du kan t.ex. beskriva: – Människorna – Föremålen – Miljön – Situationen – Storlek – Sammanhang – Placering – Bildutsnitt (Översiktsbild/Helbild/Halvbild/Närbild/Detaljbild) – Synvinkel (Fågelperspektiv/Grodperspektiv/Frontalperspektiv) – Ljussättning – Färg – Skärpa – Blickriktning (åt vilket håll rör sig motivet…) – Komposition (horisontell, vertikal, kvadratisk, diagonal…) – Symboler

Tolkningar (konnotationer) Det sista momentet är att tolka innebörden av bilden och att noga motivera din tolkning, varför du tycker eller tänker du på ett visst sätt. Du ska försöka komma underfund med det budskap som konstnären haft och berätta vad och varför du upplever något inför bilden, vilka känslor du får, vilka associationer du gör. Det är viktigt att du bildar dig en egen åsikt om det du ser men det är lika viktigt att förklara varför du tycker si eller så. Detta för att läsaren ska få en förklaring till varför du tycker som du tycker om den bild som du analyserar.

Lycka till!

 

Betygskriterier Parafras

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.