Vem är jag…

Du kommer att arbeta fram ett kollage om dig själv. I kollaget ingår fyra bildstudieområden. Fundera över din identitet och hur den har formats. Vad är karaktäristiskt för just dig? Vad är viktigt för dig och hur kan du gestalta detta på bästa sätt? Du kommer att arbeta med blandtekniker bl.a. blyerts, färgpuckar, foto och valfri.

  1. Du ska börja med att måla något du tycker om att äta eller dricka.
  2. Fota dig själv på ett spännande sätt.
  3. Teckna av din idol.
  4. Måla en sak som är viktig.
  5. Du ska måla en bakgrund på ett A2 papper.
  6. Klipp ut texter från tidningar som passar in på dig.
  7. Sätt sedan ihop allt till ett kollage som visar ”VEM DU ÄR”?

Förmågor vi ska jobba med:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

 

SLUTPRODUKTION

Allt som du skapat under de olika studiemomenten skall under slutproduktionen sättas ihop till ett stort kollage. Syftet är att du ska ges möjlighet att presentera dig själva i det för eftervärlden.

Du ska också bifoga bilder och text som du klipper ut ur olika magasin för att förstärka din personlighet. För bästa effekt ska du färglägga bakgrundspappret.

STUDIE 1

Du ska välja något du tycker om att dricka eller äta, du ska sedan teckna av denna. Bilden ska göras på A4 och färgläggas med tempera/färgpuckar. Jag har med mig burkläsk med mera som du kan teckna av om så önskas.

 

STUDIE 2

Du ska ta en spännande porträttbild av dig själv. Tänk på hur du vill framställa dig själv för eftervärlden. Färg eller svartvitt, du väljer.

 

STUDIE 3

Vi går nu över till att använda blyerts. Du får i uppdrag att ta med sig ett foto eller urklipp i föreställande din favorit artist eller annan idol. Du ska nu teckna denna idol. Fokus ligger på att jobba fram svärtor och skuggor. Du som tycker det är svårt kan leta reda på en bild på din idol i en tidning eller internet som du sedan klipper ut och tar med dig.

 

STUDIE 4

Sista studien får du färglägga med valfri teknik. Du ska nu teckna en produkt som ligger dig varmt om hjärtat. T.ex. bilar, mobiltelefon, klocka, smycken eller kläder. Exempelvis kan det vara dina skor ställa upp sina skor på bordet och teckna dem. I annat fall kan du leta efter bilder i olika tidningar.

Utvärdering/Reflektion

Vilka tankar hade du från början?

Beskriv kopplingarna till dig som finns med i kollaget?

Vad gick bra/mindre bra?

Vilka svårigheter stötte du på och vad skall du tänka på nästa gång du skapar något?

Är du nöjd med din insats varför/varför inte?

 

Kunskapskrav

E

Kunskapskrav

C

Kunskapskrav

A

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och välgenomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbete. Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.