månadsarkiv: maj 2014

Vad säger Skolverket om Pisa?

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa

PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt. Vid varje tillfälle som studien genomförs är ett kunskapsområde huvudämne men alla kunskapsområden undersöks varje gång, vilket möjliggör jämförelser över tid. I PISA deltar både OECD-länder och icke OECD-länder (Skolverket).

Läs hur utvecklingen av matematikundervisningen sker i Stockholm

http://www.pedagogstockholm.se/matematik/stockholmslyftet-i-matematik/

Undervisningen ska leda till att elevers matematikkunskaper blir djupare och att elevernas måluppfyllelse i ämnet ökar. Sidan länkar också till ny matematikdidaktiskforskning av bl.a. Attila Szabo och Eva Norén, se nedan.

http://www.pedagogstockholm.se/Web/Core/Pages/Special/DocumentServiceDocument.aspx?

http://www.pedagogstockholm.se/Web/Core/Pages/Special/DocumentServiceDocument.aspx?fileid=bf664c1cd223418ebea0851670dc1cdf