månadsarkiv: oktober 2014

Tanketavla

För att hjälpa eleverna att bland annat utveckla förmågan att kommunicera sina matematiska kunskaper, skriftligt eller muntligt kan denna modell kan användas. Tavlan kan användas som ett dokumentation eller diskussionsunderlag. Mer information om tanketavlan och hur den kan användas kan du läsa i boken ”Förstå och använda tal”.

tanketavla

Vi bygger broar mellan grundskolan och gymnasiet

I går onsdag 1/10 träffades gymnasielärarna, högstadielärarna och matematikombuden på St:Iliansskolan för att diskutera ”HÖGA FÖRVÄNTNINGAR”

Vi tittade på två filmer om formativ bedömning och läste 3 texter. Utifrån detta och egna erfarenheter diskuterade vi formativ bedömning och hur vi förmedlar höga förväntningar bland kollegor och med elever.

Texter

Metastudie pekar ut områden värda att utveckla
Medfödd begåvning mindre viktigt för toppresultat
Låga förväntningar hindrar elevers kunskapsutveckling

Filmer
Austins fjäril

 

Tommy Lucassis film om formativ bedömning
http://www.pedagogstockholm.se/bedomning-och-betyg/formativ-bedomning-gav-provfri-undervisning/