Kategoriarkiv: Föreläsningar i matematikdidaktik

Workshop om matematikundervisning och responssystem 18 mars

Patrik Gustafsson är verksam vid Mälardalens högskola och bedriver forskning om hur digitala responssytem kan användas i matematikundervisningen.
Tillsammans med Katarina Cederquist och Stefan Larson har han skrivit läromedlet Prio Matematik. För mer information och anmälan

http://www.sanomautbildning.se/Evenemang/Gymnasium–Vux/Workshop-om-matematikundervisning-och-responssystem/

Läs hur utvecklingen av matematikundervisningen sker i Stockholm

http://www.pedagogstockholm.se/matematik/stockholmslyftet-i-matematik/

Undervisningen ska leda till att elevers matematikkunskaper blir djupare och att elevernas måluppfyllelse i ämnet ökar. Sidan länkar också till ny matematikdidaktiskforskning av bl.a. Attila Szabo och Eva Norén, se nedan.

http://www.pedagogstockholm.se/Web/Core/Pages/Special/DocumentServiceDocument.aspx?

http://www.pedagogstockholm.se/Web/Core/Pages/Special/DocumentServiceDocument.aspx?fileid=bf664c1cd223418ebea0851670dc1cdf